Mae’r Help Llaw Mawr yn ôl!

Ar ôl ysgogi dros 7 miliwn o bobl i wirfoddoli yn 2023, mae’r Help Llaw Mawr yn dychwelyd o 7 – 9 Mehefin ledled y DU, gan wahodd pobl i roi cynnig ar wirfoddoli am y tro cyntaf neu roi cynnig ar wirfoddoli ar ôl gwyliau hir.

Mae’r Help Llaw Mawr yn ymwneud â dod â chymunedau at ei gilydd drwy bŵer yr union beth hwnnw – help llaw. Dim ond megis dechrau oedd y llynedd i’r ymgyrch hwn, a fydd gobeithio’n cael effaith barhaol ar nifer y bobl sy’n gwirfoddoli yn y DU.

Bydd mudiadau gwirfoddol ledled Cymru yn hysbysebu cyfleoedd, yn cynnal digwyddiadau ac yn hyrwyddo camau y gallwch eu cymryd i roi o’ch amser. Rydym yn eich annog i ymweld â gwefan Gwirfoddoli Cymru i ddod o hyd i gyfle sy’n addas i chi.

Os ydych chi’n gyfforddus ag adnoddau Saesneg, gallwch hefyd glicio yma i ymweld â llwyfan swyddogol Yr Help Llaw Mawr, lle mae gan lawer o sefydliadau Cymraeg hysbysebion dwyieithog am eu cyfleoedd, neu chwiliwch yn siop apiau eich ffôn clyfar am “Yr Help Llaw Mawr” i ddod o hyd i’n ap swyddogol.

Os ydych chi’n fudiad Cymraeg sy’n awyddus i gymryd rhan yn Yr Help Llaw Mawr, rydym yn falch iawn o ddweud bod gennym ni adnoddau Cymraeg ar gael i’ch cefnogi. Cliciwch ar un o’r botymau isod i lawrlwytho’r adnodd priodol.

Pecyn partnerGraffeg a logo Cymraeg

Official partners of The Big Help Out

ASDA Partner
dpd logo
Compare the Market Logo with Meerkat

Who's lending a hand?

Department for Culture, Media & Sport
Rotary Great Britain & Ireland Logo
NSPCC Logo
British Reed Cross Logo
Gril Guiding Logo
Royal Voluntary Service Logo
yha Logo
Ramblers Logo
Volunteering Matters Logo
St John Ambulance Logo
Scouts Logo
age UK Logo
Cat Protection
National Trust Logo
Guide Dogs Logo
Stroke Association Logo
Samaritans Logo
The Conservation Volunteers Logo
together Logo
citizens advice Logo
the trussell trust Logo
RSPCA Logo
Lifeboats Logo
nct Logo
The countryside charity Logo
RNIB Logo
Barnardo's Logo
Cruse Logo
Papworth Trust Logo
RSPB Logo
NCVO Logo
Community Fund Logo
Canal & River Trust Logo
Sea Cadets Logo
Bookmark Change a child's story
Green circular logo of Dogs For Good
Ocean Outdoor
Open Pledge Form